Studium przypadków w opiece nad osobami w wieku podeszłym

Studium przypadku osob starszych

Wśród wyzwań stojących przed opiekunami osób w podeszłym wieku są przede wszystkim utrudniona komunikacja z seniorem, zmienność nastrojów czy choroba. Każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do towarzyszenia podopiecznym każdego dnia – zarówno pod względem merytorycznym, jak i mentalnym. Praca opiekunów to nie tylko rozmowy, spacery czy wsparcie w prowadzeniu prawidłowej diety, ale także wizyty u lekarza, dopilnowanie aby senior wziął przepisane lekarstwa lub pomoc w rehabilitacji. Jakie schorzenia występują najczęściej wśród osób starszych? Oto lista:

Alzheimer – to jedna z najczęstszych jednostek chorobowych dotykających seniorów. Zwykle obejmuje znaczną część osób między 60. a 70. rokiem życia. Powoduje utratę pamięci krótkotrwałej, dezorientację w przestrzeni oraz niezdolność do tworzenia nowych wspomnień.

Upośledzenie słuchu lub wzroku – jeżeli dochodzi do osłabienia lub utraty jednego ze zmysłów, samodzielność seniora zostaje mocno ograniczona. Wówczas codzienne nawyki muszą ulec zmianie, a fachowa pomoc staje się koniecznością.

Depresja – jej najczęstszymi objawami są: ciągły pesymizm i poczucie beznadziejności, izolacja, zaburzenia snu, zmniejszenie apetytu, utrata masy ciała i inne. Może być chorobą współistniejącą lub skutkiem ubocznym przyjmowania niektórych leków.

Demencja – dotyka osób starszych po 60. roku życia, a stopień jej intensywności jest sprawą indywidualną. Może dochodzić do upośledzenia zdolności umysłowych, braku koncentracji, problemów z orientacją w czasie i przestrzeni czy wahań nastroju.

Po 55. roku życia wzrasta także ryzyko udaru, a jego skutki wiążą się z koniecznością stałej pomocy w codziennych czynnościach. Zadaniem opiekuna jest czuwanie nad procesem rekonwalescencji, podejmowaniem aktywności fizycznej, przestrzeganiem diety oraz przyjmowaniem odpowiednich leków. W zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania choroba może prowadzić do izolacji i samotności. Rolą opiekuna jest więc mobilizacja do utrzymywania kontaktu z rodziną czy przyjaciółmi, dbanie o higienę oraz wykonywanie drobnych prac domowych. Im dłużej osoby starsze czują swoją sprawczość, tym w lepszej kondycji fizycznej i mentalnej pozostają.