Opieka nad osobami starszymi w Niemczech

Zapotrzebowanie na usługi doświadczonego personelu wciąż rośnie. Opiekowanie się osobami starszymi w Niemczech wiąże się z zaspokajaniem podstawowych potrzeb seniora oraz dbanie o jego ogólny dobrostan. Praca wymaga także emocjonalnego zaangażowania, dlatego oprócz sprawności fizycznej ważna jest również odporność psychiczna.